Bøder til arbejdsgivere for manglende eIndkomst-indberetning

Arbejdsgivere har pligt til at indberette mange oplysninger til SKAT omkring deres medarbejdere. Blandt andet om løn, arbejdssteder, skattefrie godtgørelser og personalegoder. Og gør de ikke det, vanker der bøder. SKAT har stort fokus på, om arbejdsgivere foretager korrekte og fyldestgørende indberetninger til eIndkomstregistret. En [...]

Læs mere

Skat i forbindelse med julegaver til personale.

Mange arbejdsgivere ønsker at vise, hvor værdsat deres medarbejdere er. Og det er oplagt at gøre det i forbindelse med julen og give de ansatte en julegave. I mange [...]

Lægemesse i Bella Centeret 2016

I uge 46 vil vi være at finde på lægemesse i Bella Centeret. Har du lyst til at kigge forbi vores stand, skal du være meget velkommen. Vi glæder os til at se [...]

Moms-refusion for EU-moms ansøges senest d. 30. september 2016

Fristen for tilbagesøgning af EU-moms for 2015 udløber fredag den 30. september 2016., Virksomheder, der i kalenderåret 2015 har betalt moms i andre EU-lande, kan i [...]

Ny regler for Elafgift pr. 1. april 2016

Fra den 1. april 2016 indføres der supplerende krav for godtgørelse af elafgift. Som dokumentation for godtgørelse af elafgift skal fakturaen fra el-leverandøren [...]

Selskabsskat i 2016

Selskabsskatteprocenten nedsættes med virkning for indkomståret 2016 til 22,0 % mod 23,5 % for indkomståret 2015. Første rate af acontoskatten for 2016 skal senest betales [...]

Løn kontra skattefrie udbetalinger

En hovedaktionærs løn må ikke erstattes af skattefrie udbetalinger som f.eks. kost og logi. Hovedaktionæren skal have en rimelig løn for udført arbejde. To [...]

Håndværkerfradrag 2016-2017

De nye regler for håndværkerfradraget eller servicefradraget er nu blevet vedtaget af Folketinget Det nye ved Håndværkerfradraget for 2016-2017 er primært, at det har [...]

Selskabsskat i 2016

Selskabsskatteprocenten nedsættes med virkning for indkomståret 2016 til 22,0 % mod 23,5 % for indkomståret 2015. Første rate af acontoskatten for 2016 skal senest betales [...]

Problemer med at angive og betale moms 2014

Kære kunder SKAT har travlt i disse dage. Og følgende tekst vil derfor stå på hjemmesiden: ”TastSelv Erhverv oplever for øjeblikket lange svartider. Hvis du ikke kan [...]

Ny bogføringslov med virkning fra den 1. marts 2015

Vedtagelse af ny bogføringslov   Folketinget har den 22. januar 2015 vedtaget en ny bogføringslov. Loven har til hensigt at tilpasse den digitale udvikling, så [...]